QQ一键登录出错

wkwq17pbwvt5   ·   发表于 6月前   ·   BUG建议

QQ一键登录用不了是怎么回事(QQ快捷登录一切全部设置正常!)

1 条回复   |  直到 6月前 | 426 次浏览

admin
发表于 6月前

需要开启伪静态

评论列表

  • 加载数据中...

编写评论内容
登录后才可发表内容

HYBBS © 2016. All Rights Reserved. HYBBS

Powered by HYBBS Version 2.1.3